Album ảnh

Hình ảnh Bé SAM qua các tháng

  • Khi SAM mới sinh:

  • Ngày SAM được 1 tháng tuổi

  • SAM 2 tháng tuổi

  • SAM 3 tháng tuổi

  •  SAM 4 tháng tuổi

  • SAM 5 tháng tuổi

  • SAM 6 tháng tuổi

  • SAM 7 tháng tuổi

Các Mẹ có thể đăng ký thành viên để cùng Up hình Bé yêu của mình lên site thoitrangthienthan.com nhé